Ministerul Cercetării și Inovării 

http://www.research.gov.ro/