SCRISOARE DE SUSȚINERE A MINISTERULUI CERCETĂRII ȘI INOVĂRII


Având în vedere istoricul Ministerului Cercetării şi Inovării (în speţă: în perioada 1992 ÷ 1999 ca Minister, în perioada 2000 ÷ 2016 ca Agenţie sau ca Autoritate de Cercetare în coordonarea Guvernului României sau Ministerului Educaţiei Naţionale; în perioada decembrie 2016 – până în prezent ca Minister), Consiliul Institutelor Naţionale de Cercetare şi Dezvoltare din România, ˂˂ CINCDR ˃˃ reprezentând toate cele 47 de INCD – uri din România, îşi exprimă acordul unanim de sprijin pentru Ministerul Cercetării şi Inovării.

După cum se cunoaşte, sau ar trebui să se cunoască de către Guvernul României, activitatea de Cercetare – Dezvoltare – Inovare  (CDI) coordonată de Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) reprezintă, în mod expres, un Sector de Activități de Dezvoltare Durabilă a României, cu multe efecte pozitive la nivelul domeniilor industriale, economice şi societale.

De asemenea, menționăm că MCI, la nivel european și internațional, are corespondent direct în cadrul structurilor Comisiilor și Comisariatelor din U.E. și din Organizațiile Mondiale, fapt ce demonstrează, în mod evident, importanța majoră a existenței MCI în România și, prin aceasta, modul eficient de coordonare a activității de cercetare, de valorificare eficientă a rezultatelor Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru sustenabilitatea dezvoltării şi creșterea competitivității economiei şi societăţii româneşti.

Reorganizările dese și dependența de un alt minister, cu alte priorități, au făcut să existe sincope mari în activitatea de cercetare, în structurarea acesteia, în găsirea celor mai eficiente instrumente de finanțare și valorificare, ceea ce a condus la scăderea dramatică a numărului de cercetători (efectul de brain drain), scăderea capacității de inovare și scăderea competitivității economice cu repercusiuni directe în balanța economiei Românești (prin creșterea importurilor și scăderea exporturilor).

MCI își demonstrează, încă de la înființare, atât rolul strategic pentru România privind locul și importanța  CDI în construcția Domeniilor de Specializare Inteligentă, cât și pentru definirea in context European a legislației naționale specifice domeniului CDI.  Astfel, este important de menționat activitatea MCI de promovare la nivel internațional a rezultatelor CDI obținute de cercetătorii români sub Marca „Conceput în România”.

De asemenea, de la înființarea lui ca minister separat, MCI a întreprins numeroase acțiuni pentru stimularea şi susţinerea originalității rezultatelor activității  de Cercetare şi Inovare din România, prin brevetare la nivel național și European, determinând dezvoltarea tezaurului de proprietate intelectuală naţională.

Toate aceste acţiuni şi măsuri întreprinse de MCI au fost elaborate şi implementate în România în baza unei largi consultări cu INCD-urile, precum şi cu mediul economic din România, astfel ca rezultatele Cercetării şi Inovării să răspundă și să fie dedicate nevoilor economiei şi societăţii româneşti.

Faţă de aspectele menţionate, ˂˂ CINCDR ˃˃ apreciază și susține MCI pentru intensitatea politicilor și programelor guvernamentale din domeniul CDI.

Astfel, ˂˂ CINCDR ˃˃  îşi exprimă voinţa ca structurile şi factorii decizionali la nivel naţional să mențină Sectorul de Cercetare Dezvoltare Inovare independent, prin menţinerea Ministerului Cercetării şi Inovării în structurile guvernamentale pentru stimularea şi dezvoltarea în continuare a acestui sector ca motor al dezvoltării României”.

 

Grupul Fondator al Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare din România

Ședința Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare din România – CINCDR, postata pe siteul MCI, disponibila la linkul =>  Site oficial Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

Documente întocmite de CINCDR cu privire la Dezbaterea publica a pachetului de informatii  aferent PROGRAMULUI 1 – DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE,  Subprogram 1.2 – Performanţă instituţională, Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare complementară.
și transmise Ministrului Cercetării și Inovării,  Președintelui Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare cât și către dezbateripublice@research.gov.ro