InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti

ISB-INMA TEH' 2018 International Symposium

Bucharest, 1 - 3 November,2018.

http://isb.pub.ro/isbinmateh.html

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti

International Conference of Aerospace Sciences "AEROSPATIAL 2018",

Bucharest, 25 - 26 October 2018

http://aerospatial-2018.incas.ro/

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti

2nd International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMecatronics – ICOMECYME

Bucureşti, 6 – 7 septembrie 2018

http://www.incdmtm.ro/icomecyme2018/index.php?page

InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

PrioritatileChimieipentru o DezvoltareDurabila

PRIOCHEM - editia XIV

Bucuresti, 10 - 12 Octombrie 2018

http://www.icechim.ro/priochem/editia14/

InstitutulNațional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNRBucureşti

Ediția I a ConferințeiInternaționale”TehnologiiemergenteîningineriamaterialelorEmergeMAT” șiEdiția a IV-a a workshop-ului”Materialepentrucondiții extreme” organizateîncadrulproiectului SUPERMAT, implementatprinProgramulOrizont 2020

București,14-16 noiembrie 2018

http://imnr.ro/supermat/