Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare - Dezvoltare din România reunește un număr de 45 Institute Naționale de Cercetare - Dezvoltare din România.

Conducerea activității Asociației CINCDR se asigură de Adunarea Generală, Consiliul Director și Președinte.


 

Președinte CINCDR

Dr. biochim. Mihaela DONI

Director General

INCD pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM București

 

Email: office@icechim.ro

www.icechim.ro


 

VicePreședinte CINCDR

Prof.univ.dr.ing.EurIng,Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE

dr_gheorghe

Director General

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării  INCDMTM București

 

Email: incdmtm@incdmtm.ro

www.incdmtm.ro

VicePreședinte CINCDR

Dr.ing. Sergiu NICOLAIE

Sergiu_nicolae

Director General

INCD pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate - ICPE-CA Bucureşti

 

Email: office@icpe-ca.ro

www.icpe-ca.ro

VicePreședinte CINCDR

Dr.ing. Valentin SILIVESTRU

Director General

INCD Turbomotoare COMOTI București

 

www.comoti.ro

Secretar General CINCDR

Dr.chim. Luoana Florentina PASCU

luana_florentina_pascu

Director General

INCD pentru Ecologie Industrială

ECOIND Bucureşti

 

Email: ecoind@incdecoind.ro

www.ecoind.ro

Membru al Consiliului  Director CINCDR

Dr.ing. Simion NICOLAEV

Director General

INCD Cercetări Marine "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa

 

www.rmri.ro

Membru al Consiliului  Director CINCDR

Dr.ing. Adrian BOT

adrian_bot

Director General

INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

 

Email: staff@itim-cj.ro

www.itim-cj.ro