Comisiile de lucru ale Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare din România, coordonatorii comisiilor și principalele activități desfășurate în cadrul acestora sunt:

COMISIA PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE SI INOVARE,

coordonată de Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE, Director General INCD Mecatronică și Tehnica Măsurării București: dezvoltare programe de cercetare-dezvoltare și inovare naționale și internaționale, competițiile naționale și internaționale; aspecte financiare, organizarea cercetării, etc.;

COMISIA PENTRU CALITATE ȘI EVALUARE,

coordonată de Dr.ing. Adrian BOT, Director General INCD Tehnologii Izotopice şi Moleculare  Cluj-Napoca: evaluarea instituțiilor naționale de cercetare – dezvoltare și inovare; propuneri criterii de evaluare;  clasificare după evaluare, etc.;

COMISIA PENTRU INFRASTRUCTURA DE CERCETARE,

coordonată de Dr.ing. Valentin SILIVESTRU, Director General INCD Turbomotoare – COMOTI Bucureşti: organizarea cercetării științifice; dotarea în Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare; infrastructuri mari de cercetare, etc;

COMISIA PENTRU PROBLEME LEGISLATIVE ȘI REGLEMENTĂRI,

coordonată de Dr.ing. Simion NICOLAEV, Director General INCD Cercetări Marine “Grigore Antipa” Constanţa: redactarea propunerilor și recomandărilor cu caracter legislativ și a reglementărilor instituționale în domeniul cercetării, dezvoltării si inovării cu impact național și internațional;

COMISIA PENTRU RELAȚII INTERNAȚIONALE,

coordonată de Dr.ing. Sergiu NICOLAIE Director General INCD Inginerie Electrică-Cercetări Avansate – ICPE-CA Bucureşti: relațiile Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare cu instituții de cercetare dezvoltare și inovare din străinătate și cu diverse organisme și instituții internaționale, etc.